Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

AJOFM Argeş – Beneficiar

Instituţie subordonată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AJOFM Argeş are drept obiectiv creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit prevenirea şomajului. Preocuparea permanentă a agenţiei este îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor, oferind totodată celor interesaţi servicii de informare despre piaţa muncii, consiliere individuală şi de grup legată de posibilităţile de calificare şi servicii de orientare profesională.

Piteşti, B-dul Republicii nr. 11, jud. Argeş
Tel.: 0248 222 415 | Fax: 0248 222 582
E-mail: ajofm@ag.anofm.ro
www.arges.anofm.ro

 

AJOFM Constanţa

AJOFM Constanţa funcţionează ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi este un serviciu public deconcentrat constituit la nivelul judeţului Constanţa cu scopul de a realiza şi de a coordona ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui serviciu.

Constanța, Str. Lacului nr. 14, jud. Contanţa

Tel.: 0241 481 531 | Fax: 0241 673 840

E-mail: ajofm@ct.anofm.ro

www.constanta.anofm.ro

 

AJOFM Dâmboviţa

AJOFM Dâmboviţa, sub coordonarea şi îndrumarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asigură şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă neîncadrate prin compartimentele de specialitate şi prin prestatorii de servicii.

Târgoviște, Str. T. Vladimirescu nr. 1A, jud. Dâmboviţa

Tel./fax.: 0245 615 932, 0245 615 492

E-mail: ajofm@db.anofm.ro

www.dambovita.anofm.ro

 

AJOFM Prahova

Sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AJOFM Prahova aplică politicile şi strategiile pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formarea profesională a persoanelor în căutarea unui job.

Ploiești, Str. Nicolae Iorga nr. 1, jud. Prahova

Tel./Fax.: 0244 577 380

E-mail: ajofm@ph.anofm.ro

www.prahova.anofm.ro

 

SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA s.c.a r.l. – S.F.C.U.

Societatea de Formare şi Consultanţă a Confindustria – cea mai mare asociaţie patronală din industrie, cu peste 1.200 de membri – din Regiunea Umbria (Italia) a fost înfiinţată în 2001 cu scopul de a proiecta şi de a gestiona cursurile adresate antreprenorilor. S.F.C.U. se ocupă de consultanţa întreprinderilor pentru realizarea cursurilor de perfecţionare antreprenorială şi de recalificare a personalului, susținând totodată o importantă activitate în gestionarea cursurilor de formare şi de calificare postuniversitare şi postliceale cu finanţare publică.

Via Palermo, 80/A – 06129 – Perugia

Tel. +39 075 582 741

Fax +39 075 583 7638

E-mail: info@sfcu.it

www.sfcu.it

 

ITER Innovazione Terziario

ITER Innovazione Terziario este agenţia de formare a Confcommercio Umbria – Confederaţia Generală a Comerţului, turismului, serviciilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Umbria, Italia. Agenția are rolul de a furniza servicii de formare vocaţionala, calificare şi calificare superioară și de formare continuă pentru antreprenori şi angajaţi.

Via Montecorneo 45, Localita’ Montebello, 06126 – Perugia

Tel.: +39 075 518 491
Fax: +39 075 518 4940
E-mail: iter@innovazioneterziario.it

www.innovazioneterziario.it
 
Media One

Compania Media One s-a dezvoltat într-un motor generator de servicii de consultanţă, management şi comunicare de calitate. Având o echipă creativă şi dedicată, cu experienţă de peste 19 ani în derularea de proiecte de comunicare şi dezvoltare a resurselor umane, compania a reuşit să se poziţioneze şi ca o forţă activă în generarea şi gestionarea cu succes a unor iniţiative instituţionale majore cu recunoaştere la nivel naţional.

Bucureşti, Str. Mavrogheni nr. 1, sector 3

Tel./Fax.: 021 315 05 16

E-mail: office@mediaone.ro

www.mediaone.ro


Proiectul „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020” POSDRU/124/4.2/S/132177
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.