Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

„Un dram de performanţă valorează cât o lume întreagă de promisiune.”

 William Dean Howells

 Nevoia ne învaţă să demarăm proiecte bune

Toate societăţile contemporane sunt preocupate de problema modernizării. Prin modernizare, unele naţiuni ajung la performanţă, crează trenduri şi trasează noi linii în istorie. Pentru altele, modernizarea reprezintă o iniţiativă de aliniere la nivelul impus de fenomenul globalizării. Pentru România, ideea de modernizare şi cea de performanţă sunt sinonime cu alinierea la trendurile şi la nivelul impus de Uniunea Europeană.

În ceea ce priveşte piaţa muncii şi mai ales instituţiile ce o reglementează, e deja bine cunoscut faptul că în ultimul deceniu şi în special în ultimii ani, ele au suferit schimbări majore. Un factor important al schimbării este dat de nevoia de formare profesională continuă a adulţilor, astăzi instruirea fiind un atribut al performanţei.

În prezent, dinamica schimbărilor din întreg sistemul şi implicit cea de pe piaţa muncii cer de la sine implementarea de noi măsuri de ocupare care să contribuie la îmbunătăţirea performanţei Serviciului Public de Ocupare (SPO) şi a angajaţilor acestei instituţii. Oamenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă, adică beneficiarii serviciilor SPO, au nevoie de sprijin realist, eficient şi adaptat la condiţiile pieţei de azi.

Se zice că nevoia este cel mai bun profesor. De aceea, pasul firesc în acest sens a fost demararea unui proiect care ţinteşte creşterea competenţelor profesionale ale personalului SPO prin formarea specifică priorităţilor Europa 2020 şi modernizarea sistemului de formare în sine. 

Proiectul pe scurt

Proiectul „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020” se adresează personalului Serviciului Public de Ocupare la nivel local şi are drept obiectiv modernizarea SPO şi adaptarea instituţiei la cerinţele Uniunii Europene. În cadrul proiectului se va pune accentul pe creşterea competenţelor profesionale ale personalului SPO prin formarea profesională aliniată priorităţilor Europa 2020 şi prin crearea unor instrumente menite să dezvolte şi să îmbunătăţească permanent aptitudinile angajaţilor.

Demarat în luna februarie 2014, proiectul „Competenţe şi servicii pentru Europa 2020 PES.EU2020” are o durată de implementare de 18 luni.

Gestionarea sănătoasă a fondurilor, managementul performant al organizaţiilor şi dezvoltarea continuă a serviciilor de ocupare sunt dezideratele proiectului, un demers care îşi propune să crească nivelul competenţelor personalului SPO şi să aducă într-o eră modernă serviciile de ocupare a forţei de muncă la nivel local. 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al iniţiativei noastre vizează creşterea competenţelor profesionale ale personalului SPO prin formarea specifică priorităţilor Europa 2020 şi modernizarea sistemului de formare în sine. 

Finanțarea proiectului

Proiectul POSDRU/124/4.2/S/132177 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4 – „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. – „Formarea personalului propriu al SPO” şi are o valoare totală de 7.925.908,31 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 5.944.431,23 de lei, iar contribuţia proprie reprezintă 1.981.477,08 de lei. 

Indicatori

Dinamica şi rapiditatea schimbărilor de pe piaţa muncii din România necesită identificarea de noi măsuri de ocupare, precum şi dezvoltarea Serviciului Public de Ocupare, ca răspuns la cerinţele actuale. În acest context, „Competenţe şi servicii pentru Europa 2020 PES.EU2020” este un proiect suport ce are drept indicatori principali 186 de angajaţi instruiţi în cadrul SPO şi 10 studii, analize, rapoarte şi strategii privind îmbunătăţirea activităţii SPO prin implicarea a doi parteneri transnaţionali.

Grup ţintă

Grupul ţintă al proiectului este format din 186 de persoane, personal al celor patru SPO partenere.


Proiectul „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020” POSDRU/124/4.2/S/132177
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.